ĐHLA Bản tin thu ngo hoi dong huong
large small default

THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG

VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU  Ở HUYỆN CẦN  ĐƯỚC

 

BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG LONG AN

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số 12./CV-BLLĐHLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi :

CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN VÀ BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG LONG AN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ tinh thần cuộc họp Ban liên lạc đồng hương Long An ngày 08/05/2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP HCM đã thực hiện xây dựng và bàn giao 05 căn nhà tình thương cho nạn nhận chất độc da cam của Huyện Tân Hưng, Mộc Hóa và Đức Hòa; Tổ chức 2 Đoàn BS khám chữa bệnh cho bà con nghèo Huyện Đức Huệ và Mộc Hóa. Đồng thời trao 6700 quyển tập cho học sinh 2 Huyện Mộc Hóa và Đức Huệ.

Để góp phần xây dựng Nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Nhóm xây cầu Việt Kiều đã đem hết lòng nhiệt tình của mình cùng nhau đóng góp kinh phí để xây dựng cầu liên xã Tân Ân và Phước Tuy Huyện Cần Đước, Long An. Kinh phí xây dựng hơn 600 triệu đồng.

Hiện tại đã khởi công xây dựng cầu, nhưng kinh phí còn thiếu, do đó Nhóm xây cầu kêu gọi Đồng hương Long An tại TP Hồ Chí Minh đóng góp thêm kinh phí 20 triệu đồng để cùng Nhóm xây cầu hoàn thành  trong năm nay, nhằm giúp bà con 2 xã nói riêng Huyện Cần Đước nói chung phát triển về kinh tế, xã hội được tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại của bà con cũng như học sinh đi học mỗi ngày.

Trên tinh thần đó, Ban liên lạc đồng hương Long an tại TP Hồ Chí Minh kêu gọi các Mạnh Thường Quân và bà con Long An hãy chung tay đóng góp mỗi người một ít để chiếc cầu được hoàn thành như dự kiến.

Trước hết, Ban Liên lạc chúng tôi xin chân thành cám ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của quý vị và xin chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Để biết thêm chi tiết xin bà con vui lòng liên hệ Bà Hồ Bạch Tuyết Phó Ban Liên lạc: 0913808989.

Trân trọng!

TM.BLL Đồng hương Long An

Nơi nhận                                                                                    Trưởng Ban

- Như trên                                                                                      (Đã ký)

- Lưu NGUYỄN CHƠN TRUNG


Bài viết mới:
Bài viết khác: