ĐHLA Bản tin nhân sự bổ sung
large small default

Bầu bổ sung 4 ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 7/12, dưới sự điều hành của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Lâm, HĐND tỉnh Long An khóa IX tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh (đứng giữa) và Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (thứ 3 bên trái qua) tặng hoa chúc mừng các đồng chí ủy viên UBND tỉnh được miễn nhiệm và bầu bổ sung

Theo đó, HĐND tỉnh Long An khóa IX đã tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Văn Trấn; đồng thời, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Nguyễn Văn Học; Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Thanh Tiệp và Giám đốc Sở Ngoại vụ - Đỗ Thành Sơn.

HĐND tỉnh Long An khóa IX tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên UBND tỉnh do các đồng chí trên chuyển công tác và bảo đảm số lượng, cơ cấu thành viên UBND tỉnh đúng theo quy định./.


Bài viết mới:
Bài viết khác: