ĐHLA
large small default
HDH hỗ trợ trẻ em vui đến trường PDF. In Email
Viết bởi Thanh Khải   
Chủ nhật, 28 Tháng 8 2016 10:00

HỘI ĐỒNG HƯƠNG GÓP SỨC CHO TRẺ EM VUI ĐẾN TRƯỜNG

 

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2016, BLL Đồng hương LA tại TP.HCM cùng  nhà trợ Nguyễn Thị Thể Vân đến Huyện Đức Huệ trao tăng 3000 quyển vở cho 3 trường Trung học cơ sở  Mỹ Thạnh Bắc , Mỹ Thạnh Đông và trường Đông Thạnh . Riêng trường Mỹ Thạnh Bắc nhà tài trợ tặng thêm cho mỗi học sinh 100.000 đồng và 5 cây viết.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 28 Tháng 8 2016 10:52