ĐHLA Danh sách sổ vàng 990-Trao nhà tình thương ở huyện Mộc hóa, Đức Hòa; Tân Trụ...
large small default
PDF. In Email

Trao nhà tình thương ở huyện Mộc Hóa, Đức Hòa, Tân Trụ... Long An

Trong những ngày cuối năm 2012 Hội Đồng hương Long An tại TP.HCM đã trao tặng nhà tình thương cho bà con ở các huyện Mộc Hóa, Đức Hòa, Tân Trụ... cụ thể như sau:

Huyện Mộc Hóa:
Trao nhà tình thương cho ông Lê Văn Chinh ở ấp 3 xã Bình Hòa Đông - Mộc Hóa căn nhà trị giá 30 triệu đồng, trong đó 20 triệu do ông Nguyễn Duy Thanh - Ban chấp hành Hội Đồng hương Long An ủng hộ và 10 triệu đồng trích từ quỹ của Hội Đồng hương Long An.

Trao nhà tình thương cho ông Võ Văn Bé ở ấp Bình Tây xã Bình Hòa Tây - Mộc Hóa căn nhà trị giá 20 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Kim Lan ở TP. HCM ủng hộ.

Huyện Đức Hòa:
Trao nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Quốc ở ấp Lộc An xã Lộc Giang - Đức Hòa
căn nhà trị giá 35 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Kim Lan ở TP. HCM ủng hộ.

Huyện Tân Trụ:
Trao nhà tình thương cho ông Trương Thanh Tâm ở ấp 2 xã Bình Tịnh - Tân Trụ
căn nhà trị giá 30 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng do bà quả phụ Lê Quang Chánh ở TP. HCM ủng hộ.


Nhà ông Võ Văn Bé - Mộc Hóa trước khi được xây dựng


Trao nhà cho gia đình ông Võ Văn Bé - Mộc Hóa


Trao nhà cho gia đình ông Lê Văn Chính - Mộc Hóa


Trao nhà cho gia đình ông Trương Thanh Tâm - Tân Trụ


(Hội Đồng hương Long An)

 


Bài liên quan:
Bài viết mới:
Bài viết khác: