ĐHLA Giới thiệu Ban chấp hành hội
large small default

Ban chấp hành Hội Đồng hương Long An

>> Lịch sử Hội Đồng hương Long An
>> Hoạt động của Hội Đồng hương Long AnBan cố vấn

1. Ông Nguyễn Văn Tư

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn LĐ Việt Nam

2. Bà Võ Thị Thắng

Nguyên Tổng cục trưởng Cục Du lịch

3. Ông Lê Quang Thẫm

Nguyên Phó ban Thanh tra NN

4. Ông Lê Văn Dĩ

Nguyên Phó ban Kinh tế TƯ

5. Ông Nguyễn Trung Tín

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An

6. Ông Nguyễn Văn Tìm

Nguyên Phó GĐ Sở Nông nghiệp TP. HCM

 


Ban thường trực

Họ và tên


Phụ trách

1. Ông Nguyễn Chơn Trung

Chủ tịch

Phụ trách chung

2. Ông Nguyễn Hữu Thiện

Phó Chủ tịch

Đối ngoại - Thông tin

3. Bà Mai Thị Thanh

Phó Chủ tịch

Tổ chức - Văn phòng

4. Bà Hồ Bạch Tuyết

Phó Chủ tịch

Tài chính - Kế toán

5. Ông Phan Minh Châu

Uỷ viên

Chính sách - Xã hội

6. Ông Nguyễn Văn Thọ

Uỷ viên

Chính sách - Xã hội

7. Ông Nguyễn Hữu Dũng

Uỷ viên

Đối ngoại - Từ thiện

8. Bà Nguyễn Thị Hiển Nhơn

Uỷ viên

Văn hoá - Khuyến học

9. Bà Nguyễn Thị Hường

Uỷ viên

Văn hoá - Khuyến học


Thành viên ban chấp hành

Họ và tên


Phụ trách

01. Ông Nguyễn Hữu Tín

Thành viên

Đối ngoại

02. Ông Hoàng Huy Hùng

Thành viên

Đối ngoại

03. Bà Nguyễn Thị Diễm Trinh

Thành viên

Văn phòng

04. Ông Nguyễn Duy Phong

Thành viên

Y tế

05. Ông Trương Công Thể

Thành viên

Khoa học

06. Ông Phạm Việt Hùng

Thành viên

Khoa học

07. Ông Nguyễn Thanh Liêm

Thành viên

Khuyến học

08. Ông Bùi Duy Đức

Thành viên

Khuyến học

09. Bà Nguyễn Thanh Hà

Thành viên

Khuyến học

10. Ông Võ Quốc Thắng

Thành viên

Từ thiện

11. Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh

Thành viên

Từ thiện

12. Bà  Trương Thị Rỡ

Thành viên

Từ thiện

13. Ông Kiều Tấn

Thành viên

Văn nghệ sĩ

14. Ông Nguyễn Duy Thanh

Thành viên

Văn nghệ sĩ

15. Bà Nguyễn Thị Nữ

Thành viên

Quận Bình Thạnh