ĐHLA Kinh tế - Chính trị Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND
large small default
PDF. In Email
Thứ bảy, 25 Tháng 6 2011 15:16

Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND

>> Hội đồng nhận TP. HCM khoá VIII

Ngày 21/6/2011, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất, khoá VIII để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa VIII và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có ông Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh uỷ, ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII chủ trì kỳ họp.

Tại cuộc họp, sau phát biểu khai mạc nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của phiên họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII Đỗ Hữu Lâm; Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Nguyễn Văn Nhung báo cáo kết quả bầu cử ĐB HĐND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) có 99,63% cử tri đi bầu cử; đã bầu 8 đại biểu Quốc hội, 59 đại biểu HĐND tỉnh, 457 đại biểu HĐND huyện, thành phố và 5.036 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, cuộc bầu cử HĐND tỉnh khoá VIII đã diễn ra không khí dân chủ, đúng pháp luật và đã thành công tốt đẹp. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII và đề nghị HĐND tỉnh ra nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên ra mắt

Phiên họp đã thống nhất giới thiệu ông Đặng Văn Xướng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII. Kết quả, ông Đặng Văn Xướng đã trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII với số phiếu 58/58, đạt tỷ lệ 100%. Kỳ họp cũng bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa VIII, theo đó ông Lê Bá Phước - Chánh Thanh tra tỉnh vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Về nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh, ông Đỗ Hữu Lâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Nguyên, ông Phạm Văn Rạnh, ông Trần Minh Hùng, ông Trần Hữu Phước tái giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Kìa, ông Phan Chí Thanh, ông Nguyễn Văn Tiều, ông Lê Tấn Dũng được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên ra mắt

Nhân sự các ban của HĐND tỉnh khóa VIII gồm ban Kinh tế - ngân sách, Văn hóa – xã hội, Pháp chế, cũng được bầu với 7 thành viên mỗi ban, bầu tổ thư ký Hội đồng với 3 thành viên, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh với 28 thành viên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII Đặng Văn Xướng nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào các chức danh Thường trực HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Chủ tịch khẳng định trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cũng như đại biểu HĐND tỉnh, phải phát huy cho được vai trò, quyền hạn của HĐND tỉnh, đại diện cho nhân dân thực hiện 02 chức năng cơ bản của HĐND và UBND tỉnh, Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm và quyền làm chủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011 và cả nhiệm kỳ 2011 – 2016.

XN - http://www.longan.gov.vn

(Hội Đồng hương Long An)


Bài liên quan:
Bài viết mới:
Bài viết khác: