ĐHLA Trang chủ Chương trình hoạt động
large small default

Hoạt động của Hội Đồng hương Long An

>> Lịch sử Hội Đồng hương Long An
>> Ban chấp hành Hội Đồng hương Long An

28/01/2011

BCH họp với tỉnh Long An v/v tổ chức họp mặt Đồng hương Long An 2011 - 147 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

30/01/2011

Phát hành bản tin Đồng hương Long An số 1 - 1000 bản…

10/02/2011

Khai trương trang web Đồng hương Long An - donghuonglongan.vn

12/02/2011

Họp mặt bà con Đồng hương Long An tại TP. HCM
207 An Dương Vương, Q. 5, TP. HCM

20/03/2011

BCH họp bàn về bản tin và trang web donghuonglongan.vn
147 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

02/04/2011

BCH tổng kết hoạt động 2010 và triển khai kế hoạch 2011
147 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

09/04/2011

Thành lập CLB Doanh nhân Long An - Các DN ở Long An và TP. HCM...

30/04/2011

Phát hành bản tin Đồng hương Long An số 2 - 1000 bản...

15/05/2011

Hội Đồng hương Long An thăm và làm việc với huyện Châu Thành, Long An

21/05/2011

BCH gặp gỡ sinh viên Long An tại TP. HCM
147 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

29/05/2011

Hội Đồng hương Long An tham dự khánh thành trường Nguyễn Văn Dinh
Bình Phong Thạnh, Mộc Hoá, Long An

11/06/2011

BCH làm việc với sinh viên Long An về chương trình tiếp sức mùa thi
1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP. HCM

21/06/2011

Hội Đồng hương Long An trao nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Hải ở huyện Châu Thành, Long An

27/07/2011

Hội Đồng hương Long An trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ngô Văn Hai ở huyện Thạnh Hóa, Long An

03/08/2011

Hội Đồng hương Long An thăm và làm việc với huyện Tân Hưng, Long An

30/08/2011

Phát hành bản tin Đồng hương Long An số 3 - 1000 bản…

05/01/2012

BCH họp với tỉnh Long An v/v tổ chức họp mặt Đồng hương Long An 2012 - 147 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

14/01/2012

BCH họp v/v tổ chức họp mặt Đồng hương Long An 2012

18/01/2012

Phát hành bản tin Đồng hương Long An số 4 - 1000 bản…

04/02/2012

Họp mặt bà con Đồng hương Long An tại TP. HCM
207 An Dương Vương, Q. 5, TP. HCM


>> Tiếp tục cập nhật..

(Hội Đồng hương Long An)

Cập nhật ngày Thứ ba, 24 Tháng 1 2012 15:04